اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

گور پدر مدرک ! می خواهم نظافتچی بشوم.
ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
 
آشنایی در میانه راه
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
 
شمشیر
ساعت ۳:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: نویسندگی

قلم برنده تر از شمشیر است.  

ادوارد بلورلیتون

 

سلام. این یک شروع در ساعت ۳و۱۰ دقیقه صبح است.بهترین زمان در طبیعت. امیدوارم قلم چون همیشه یاورم باشد تا این دستنوشته ها را تا زمان لازم ادامه دهم.