اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

چهارشنبه سوری
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: مهدی اخوان ثالث
 
ماشین زمان
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: