اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

خواب
ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شبه شعر ، فلسفه بافی
 
ویرانه های جادو
ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: فلسفه بافی ، شبه شعر