اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

تغییر نام
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: دانشگاه

یکی دو روزه که یاد دوران دانشگاه و جنب و جوش نشریه و بحث و امید به فرداها و ...برام دوباره زنده شده. اون روزهایی که فقط عشق به یاد گرفتن بود و صحبت از نان و غم نبود. البته غم بود.ولی غم برای دنیا. برای مردمش. برای زمین و طبیعتش... ( البته الانم یه چیزهایی هست وگرنه که توی این وبلاگ چیز نمی نوشتم!)

به هرحال یادم اومد که یه زمانی اسم مستعارم برای نوشتن, آزادِ جهان وطن بود.

به یاد اون روزهای پاک اسمم رو برای این وبلاگ عوض کردم.

من اسب وحشی آزادی هستم که دنیا برام مرزی نداره. من متولد زمین هستم!

من آزادِ جهان وطن هستم!