اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

فکری که وقتی می آید دیگر رفتنی نیست
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: