اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

این کریس دبرگ آسمانی
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: موسیقی
 
عروسک کوکی
ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: