اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

از آنچه بر ما می‌گذرد
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: اینجا ایران ، طنز سیاه ، برگردان ترانه ، دانلود موسیقی

جانوران عجیبی هستیم. یک مدتی هست که ثابتم شده که حتی اگر از در و دیوار هم ببارد، باز ککمان نمی‌گزد؛ یا دو دستی کلاه‌هایمان را چسبیده‌ایم، یا چهار دستی میله‌های اطرافمان را.

 

می‌میریم یک روز، فقط برای یک روز، شبیه دیگر حیوانات شویم؟! کدام حیوانیست که در زندانش کنند و باز سرش به کار خودش باشد؟!

 

کدام حیوانیست که از نانش بزنند و دست در حلقش کنند و امعا و احشائش را بیرون بکشند و باز سکوت کند؟!

 

کدام حیوانیست که دست در مغزش کنند، دست در قلبش کنند، دست در تمامی روزنه‌های پوستش کنند و باز تحمل این شیوه‌ی زندگی تحمیلی را بی هیچ اعتراضی ادامه دهد؟!

 

امثال ما را کجای تاریخ می‌شود گذاشت و افتخار کرد؟!

 

پ.ن1:

نان می رود که قیمتش آزاد شود. احتمالا برای این هم قرار است بگویند که: خدا نان را آزاد کرد.

 

پ.ن2:

تازه متوجه شده ام شغل شریفم چیست. من یک "بیکاره" هستم.

 

پ.ن3:

جلد دوم کتابم از ارشاد نامه‌ی اصلاحیه گرفته و ناشرم گفته تا این یکی مجوز نگیرد آن یکی هم قرار نیست چاپ شود.

 

پ.ن4:

خودم و خودمان اصلا به درک، آن‌عده‌ای که در حصرند چه؟!

 

******************

 

AaRON (Artificial Animals Riding On Neverland) – U-turn(Lili) – 2007

 

Lili, take another walk out of your fake world
Please put all the drugs out of your hand
You'll see that you can breathe without no back-up
So much stuff you got to understand

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

Lili, you know there's still a place for people like us
The same blood runs in every hand
You see it’s not the wings that makes the angel
Just have to move the bats out of your head

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

Lili, easy as a kiss we'll find an answer
Put all your fears back in the shade
Don't become a ghost without no color
Cause you're the best paint life ever made

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

 

آرن(حیوانات بدلی تازنده در سرزمین کمال) ـ دوربرگردان(لی‌لی) ـ 2007

 

لی‌لی، از این دنیای تقلبی قدم به بیرون بگذار

لطفی کن و از این خواب‌کننده‌‌ها دست بکش

آنوقت است که می‌بینی بدون کمکشان هم می‌شود نفس کشید

هنوز خیلی‌چیزها هست که باید زندگیشان کنی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

لی‌لی، برای آدم‌های مثل ما هنوز جایی در این دنیا هست

بالاخره خون خون را که می‌کشد و

حتما نباید بال داشت که فرشته بود

کافیست افکار ناامیدکننده را از سرت بیرون کنی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

لی‌لی، پاسخ را به آسانی یک بوسه خواهیم یافت

ترس‌‌هایت را به تاریکی‌‌ها و سایه‌ها بسپار

اجازه نده به شبحی بی‌رنگ بدل شوی

چراکه تو زیباترین رنگ ساخته‌ی دست طبیعتی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

دانلود این ترانه

 

******************


 
از آنچه بر ما می‌گذرد
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: اینجا ایران ، طنز سیاه ، برگردان ترانه

جانوران عجیبی هستیم. یک مدتی هست که ثابتم شده که حتی اگر از در و دیوار هم ببارد، باز ککمان نمی‌گزد؛ یا دو دستی کلاه‌هایمان را چسبیده‌ایم، یا چهار دستی میله‌های اطرافمان را.

 

 

******************

 

AaRON (Artificial Animals Riding On Neverland) – U-turn(Lili) – 2007

 (download link)

 

Lili, take another walk out of your fake world
Please put all the drugs out of your hand
You'll see that you can breathe without no back-up
So much stuff you got to understand

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

Lili, you know there's still a place for people like us
The same blood runs in every hand
You see it’s not the wings that makes the angel
Just have to move the bats out of your head

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

Lili, easy as a kiss we'll find an answer
Put all your fears back in the shade
Don't become a ghost without no color
Cause you're the best paint life ever made

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

 

آرن(حیوانات بدلی تازنده در سرزمین کمال) ـ دوربرگردان(لی‌لی) ـ 2007

 

لی‌لی، از این دنیای تقلبی قدم به بیرون بگذار

لطفی کن و از این خواب‌کننده‌‌ها دست بکش

آنوقت است که می‌بینی بدون کمکشان هم می‌شود نفس کشید

هنوز خیلی‌چیزها هست که باید زندگیشان کنی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

لی‌لی، برای آدم‌های مثل ما هنوز جایی در این دنیا هست

بالاخره خون خون را که می‌کشد و

حتما نباید بال داشت که فرشته بود

کافیست افکار ناامیدکننده را از سرت بیرون کنی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

لی‌لی، پاسخ را به آسانی یک بوسه خواهیم یافت

ترس‌‌هایت را به تاریکی‌‌ها و سایه‌ها بسپار

اجازه نده به شبحی بی‌رنگ بدل شوی

چراکه تو زیباترین رنگ ساخته‌ی دست طبیعتی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

 

دانلود این موسیقی

 

******************


 
همه‌ی ترس‌های زمین 2
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: طنز سیاه ، برگردان ترانه ، دانلود موسیقی

یک خوبی قدیم‌ترها این بود که بعضی تجربه‌ها خیلی می‌چسبید. گذشتن از یک کوچه‌ی تاریک با خانه‌های متروک و وحشت از اشباح پنهان شده درون خرابه‌ها. گذراندن شب در قبرستان و چشم گرداندن به دنبال ارواح سرگردان. راه رفتن در تاریکی خانه‌های درندشت و ترس ظاهر شدن ناگهانی یک جن با دستان گرد که بر سقف راه می‌رود یا گوشه‌ای نشسته و دارد نان مانده گاز می‌زند. حمام در نیمه شب و رفتن برق. ...

 

الان حتی فیلم‌های ژانر وحشت هم برایمان کمدی‌ست. الان دیگر فهمیده‌ایم از همنوعان خودمان باید خیلی بیشتر می‌ترسیدیم.

 

 

××××××××××

 

ترانه‌ای برای جوانی‌های از دست‌رفته‌مان:

 

Milky chance – stolen dance – 2013 (download link

 

I want you by my side

So that I never feel alone again

They've always been so kind

But now they've brought you away from here

I hope they didn't get your mind

Your heart is too strong anyway

We need to fetch back the time

They have stolen from us

 

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

Shouldn't talk about it

 

Coldest winter for me

No sun is shining anymore

The only thing I feel is pain

Caused by absence of you

Suspense is controlling my mind

I cannot find the way out of here

I want you by my side

So that I never feel alone again

 

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

Shouldn't talk about it

 ...

 

میلکی چنس – رقص دزدیده شده - 2013

 

تو را در کنارم می‌خواهم

که اگر کنارم باشی دیگر اینقدر احساس تنهایی نمی‌کنم

آنها که همیشه با ما مهربان بودند

حالا تو را از من دور کرده‌اند

امیدوارم نظرت را نسبت به من عوض نکرده باشند

ولی در هر حال می‌دانم قلبت آنقدرها که باید مقاوم و توانا ست

باید این فاصله‌ی زمانی را که

آنها از ما دزدیده‌اند، به نحوی از بین ببریم

 

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

 

سردترین زمستان‌هاست

دیگر خورشیدی نیست که بتابد

تنها چیزی که حس می‌کنم

درد دوری توست

ذهنم معلق و پا در هواست و

درمانی برایش پیدا نمی‌کنم

تو را در کنارم می‌خواهم

که اگر کنارم باشی دیگر اینقدر احساس تنهایی نمی‌کنم

 

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

...

 

دانلود این موسیقی

 

 

××××××××××