اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

آینه
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: برگردان ترانه ، دانلود موسیقی

 

مادرم هم‌سن حالای من بود که مرا به دنیا آورد. قبلا هم درباره‌اش نوشته‌ام. مامان خوبم.

هیچوقت نشده با هم خوب باشیم. اوایل نمی‌فهمیدم چرا اینقدر سر جنگ داریم. کمی طول کشید تا فهمیدم چقدر علایق و خلقیاتمان مشترک است. یکجورهایی برای مامان آینه بوده‌ام و هرکسی همیشه سعی دارد از تصویر درونیش فرار کند. از یک نقطه‌ای این را فهمیدم و همانوقت هم من شروع کردم به فرار از او.

 

حالا خیلی از هم دوریم. کیلومترها فاصله داریم و من می‌ترسم فاصله‌مان به زودی تبدیل به خروارها خاک شود. همین الان که اینها را دارم می‌نویسم می‌ترسم این نوشتن ترس عمیق توی دلم را حقیقی کند.

 

مسخره است که یک ترس خاص باعث شود آدم بنویسد و بعد همان نوشته آدم را بترساند. فقط یک چیز را می‌دانم:آدم بدون تصویر توی آینه‌اش نمی‌تواند زنده به حساب بیاید، حالا هرقدر هم که از آن فرار کرده باشد. هرقدر هم که با آن جنگیده باشد.

 

***

 

Cilla Black - Anyone Who Had A Heart - 1964 (download link

 

,Anyone who ever loved could look at me

.And know that I love you

.Anyone who ever dreamed could look at me

.And know I dream of you

 

,Knowing I love you so

Anyone who had a heart

,Would take me in his arms and love me too

Who couldn't be another heart that hurt me

.Like you hurt me and be so untrue

?What am I to do

 

:Every time you go away, I always say

".This time it's goodbye, dear"

,Loving you the way I do

.I take you back. Without you I'd die, dear

 

,Knowing I love you so

Anyone who had a heart

,Would take me in his arms and love me too

Who couldn't be another heart that hurt me

.Like you hurt me and be so untrue

?What am I to do

 

.Knowing I love you so

Anyone who had a heart

,Would take me in his arms and love me too

Who couldn't be another heart that hurt me

.Like you hurt me and be so untrue

 

.Anyone who had a heart would love me too

Anyone who had a heart would simply take me

?In his arms and always love me, why won't you? Yeah

 

.Anyone who had a heart would love me too

Anyone who had a heart would simply take me

?In his arms and always love me, why won't you

 

 

سیلا بلک ـ هرکسی که از خود دلبری دارد ـ 1964

 

هر کسی که تا به حال عاشق شده می‌تواند با نگاهی به من

متوجه شود که عاشقت هستم

هر کسی که تا به حال رویایی داشته می‌تواند با نگاهی به من

متوجه شود در رویای تو هستم.

 

هرکسی که از خود دلبری داشته باشد

با وجود آگاهی از عشق عمیقم به تو

مرا هم در آغوش می‌کشد و دوستم خواهد داشت،

چنین کسی آنقدر که تو آزارم می‌دهی نمی‌تواند آزارم بدهد و بیوفا باشد.

چه باید بکنم؟

 

هربار که می‌گذاری و می‌روی، با خود می‌گویم:

"این بار دیگر زمان خداحافظی است، عزیز."

اما اینطور که من عاشقت هستم

تو را دوباره پس می‌گیرم. بدون تو می‌میرم، عزیز.

 

هرکسی که از خود دلبری داشته باشد

با وجود آگاهی از عشق عمیقم به تو

مرا هم در آغوش می‌کشد و دوستم خواهد داشت،

چنین کسی آنقدر که تو آزارم می‌دهی نمی‌تواند آزارم بدهد و بیوفا باشد.

چه باید بکنم؟

 

هرکسی که از خود دلبری داشته باشد

با وجود آگاهی از عشق عمیقم به تو

مرا هم در آغوش می‌کشد و دوستم خواهد داشت،

چنین کسی آنقدر که تو آزارم می‌دهی نمی‌تواند آزارم بدهد و بیوفا باشد.

  

هرکسی که از خود دلبری داشته باشد مرا هم دوست خواهد داشت.

هرکسی که از خود دلبری داشته باشد مرا به راحتی

در آغوش می‌کشد و همواره دوست خواهد داشت، چرا تو اینگونه نیستی؟ ها؟

 

هرکسی که از خود دلبری داشته باشد مرا هم دوست خواهد داشت.

هرکسی که از خود دلبری داشته باشد مرا به راحتی

در آغوش می‌کشد و همواره دوست خواهد داشت، چرا تو اینگونه نیستی؟

 

 

دانلود این موسیقی

 

*****