اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

گرم نگاهت در مسیر بقای ماده و انرژی به چه تبدیل می شود؟
لختی موهایت؟
انحنای نرم کلماتت؟
و بلندای قامتت؟
منطق علوم ازلی نیز در برابرت به خاک می افتند.
آری اینگونه است.

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧ساعت ۳:٢٩ ‎ق.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: فلسفه بافی و شبه شعر