اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

«مـا خواهانیم که پشتیبان کشـور تـو باشیم

مـا نمی‌خـواهیـم از کشـور تـو جــدا شـویـم

نمـی‌خـواهـیـم از خـانـه خــود جــدا شـویـم

مبــاد جــز ایــن ای مـهــــر نیـــرومنــد!»

(اوستا، مهر یشت، بند 75)

 

فردا دهم مهر و روز جشن کهن مهرگانه. به یاد روزهای دوری که از حافظه ها و نوشته ها پاک شده, امشب را به تجسم شکوهی که کمرنگ و ناپدید شده می گذرانم. ... بلندمرتبه و مقدس  باد مهر بیمرگ و جاودان.

سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: جشن مهرگان