اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

*

خورشید می‌افتد

اژدها برای بلعیدن ماه خیز می‌گیرد

باغ از زمستان آبستن می‌شود

ما سیل می‌شویم

ما غرق می‌شویم

 

زوال تدریجی یک انارستان ـ ص ماقبل آخر

 

 

**

 

در زندگی قواعدی هست که با آن متولد می‌شویم. اینها همان قواعدی هستند که باید شکسته شوند. این را آن اولین نفری که انگور را فشرد و شیره‌اش را بیرون کشید خوب می‌فهمد.

 

***

 

Rihanna – Diamonds - 2013 ( download link

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

Find light in the beautiful sea, I choose to be happy

You and I, you and I , we’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

When you hold me, I’m alive

We’re like diamonds in the sky

 

I knew that we’d become one right away

Oh, right away

At first sight I felt the energy of sun rays

I saw the life inside your eyes

 

So shine bright tonight,

You and I

We’re beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye,

So alive

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Palms rise to the universe, as we moonshine and molly

Feel the warmth, we’ll never die

We’re like diamonds in the sky

 

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

When you hold me, I’m alive

We’re like diamonds in the sky

At first sight I felt the energy of sun rays

I saw the life inside your eyes

 

So shine bright

Tonight,

You and I

We're beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye,

So alive

We're beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We're beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

So shine bright

Tonight,

You and I

We're beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye,

So alive

We're beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

Shine bright like a diamond

 

ریانا ـ الماس ـ 2013

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

نور را در این دریای بیحرف یافتم چرا که انتخابم شادی بود

تو و من، تو و من، چنان الماس بر تن آسمانیم

تو در نظرم یک شهابی، یک بارقه از سرمستی ناب!

تا آن زمان جان دارم که تو مرا در آغوش داشته باشی

ما چنان الماس بر تن آسمانیم

 

از اول می دانستم که ما در هم یکی خواهیم شد

از همان اول اول

با همان اولین نگاه قدرت خورشید را به درون کشیدم؛

زندگی را در درون چشمان تو یافتم

 

پس بیا امشب را بدرخش که

من و تو

چنان الماس بر تن آسمانیم

چشم در چشم هم

چنین زنده و بیمرگ

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

دستانمان جهان را به چنگ می گیرد، از مستی این باده

گرما به تنمان می دود، مرگ از ما به دور است

ما چنان الماس بر تن آسمانیم

 

تو در نظرم یک شهابی، یک بارقه از سرمستی ناب!

تا آن زمان جان دارم که تو مرا در آغوش داشته باشی

چراکه ما چنان الماس بر تن آسمانیم

با همان اولین نگاه قدرت خورشید را به درون کشیدم؛

زندگی را در درون چشمان تو یافتم

 

پس بیا امشب را بدرخش که

من و تو

چنان الماس بر تن آسمانیم

چشم در چشم هم

چنین زنده و بیمرگ

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

پس بیا امشب را بدرخش که

من و تو

چنان الماس بر تن آسمانیم

چشم در چشم هم

چنین زنده و بیمرگ

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

چون الماس بدرخش

 

 

****

پ. ن:

ریانا خاتون در این ترانه به moonshine و molly اشاره می فرمایند که اولی نوعی آب انگور و دومی اسم رمز یک نوع حب شادی آور می باشد.  ... آه!!! روزگار نصیب همگیمان کند! خوشمزه

 

********

چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: شبه شعر و فلسفه بافی و برگردان ترانه و دانلود موسیقی

حرفی نیست.

اجازه بده فقط سکوت باشد

در این صورت

شاید کسی درختان را هم بالاخره ببیند

 

×××××××

اشاره:

در کالیفرنیا قحطی آب است. پیش بینی شده اگر ما حضرات آدمیزاد زودتر تصمیم نگیریم کمی آدم شویم و کمتر زمین را گند بمالیم، به چهل سال نکشیده طوری از همه نظر  سراّپا سرویس خواهیم شد که این غازها خواهند بود که باید ما را بچرانند.

 

***************************************************************

امروز این عکس و باز نشرش در اینترنت رکورد شکست. جایمان هم خالی! شیطان

 

الن دی جنرس - مریل استریپ ـ کوین اسپیسی ـ جنیفر لارنس ـ برد پیت ـ انجلینا جولی ـ جولیا رابرتز ـ لوپیتا نیونگ اُ و برادرش ـ جرد لتو ـ چنینگ تیتوم ـ بردلی کوپر

سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: محیط زیست و عکس دسته جمعی الن دی جنرس و ستارگان اسکار و شبه شعر و اسکار هشتاد و ششم

باران می بارد و باید من اینجا بنشینم
پای تک برگ گل گلدانی
که زمانی دور
سایه اش دلگرمی این سامان بود
و اکنون سایه هایی سرد
گرد خورشید دلم
در رقصند.
چه کسی دست مرا می گیرد؟
چه کسی تا ابدیت با من
اسب خواهد تازاند؟

جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: شبه شعر

گرم نگاهت در مسیر بقای ماده و انرژی به چه تبدیل می شود؟
لختی موهایت؟
انحنای نرم کلماتت؟
و بلندای قامتت؟
منطق علوم ازلی نیز در برابرت به خاک می افتند.
آری اینگونه است.

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧ساعت ۳:٢٩ ‎ق.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: فلسفه بافی و شبه شعر

مشاهده یادداشت خصوصی

پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ساعت ٤:٠٩ ‎ق.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: شبه شعر و فلسفه بافی

مشاهده یادداشت خصوصی

دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ توسط آزاد جهان وطن نظرات ()
تگ ها: فلسفه بافی و شبه شعر