پرشین‌بلاگ مریض‌احوال

پرشین حسابی به هم ریخته و بخش نظرات مطالب تا دوازده شهریور 94 تا امروز غیر فعال است؛ با اینکه در تنظیمات اینطور نیست. فکر می‌کنم نظرات این بازه از زمان هم هیچ شده باشد. در بخش مدیریت مطالب هم از شهریور دو سال پیش تا الان مطالب وجود خارجی ندارند تا بتوان ویرایششان کرد. ایمیل خصوصی هم فکر می‌کنم عوض شده و به ایمیل قدیمی برگشته و ایمیل تایید ویرایشش هم ارسال نمی‌شود.

 

شبیه این اتفاق یکی دو سال پیش برای بلاگفا هم افتاد. الان حالشان را می‌فهمم.

 

این اوضاع مزخرف به کنار، این آهنگ را گوش کنیم: 

 

LP(Laura Pergolizzi) – Lost on you – 2016(download link

 

When you get older, plainer, saner

Will you remember all the danger

We came from?

Burning like embers, falling, tender

Longing for the days of no surrender

Years ago

And will you know

 

So smoke 'em if you got 'em

Cause it's going down

All I ever wanted was you

I'll never get to heavens

Cause I don't know how

 

 

Let's raise a glass

Or two

To all the things I've lost on you

Ho, ooh

Tell me are they lost on you?

Ooh, oh

Just that you could cut me loose

Ho, ooh

After everything I've lost on you

Is that lost on you?

Hoooooh

Ooh, oh

Hoooooh

Is that lost on you?

Hoooooh

Ooh, oh

Baby, is that lost on you?

Is that lost on you?

 

Wishin' I could see the machinations

Understand the toil of expectations

In your mind

Hold me like you never lost your patience

Tell me that you love me more than hate me

All the time

And you're still mine

 

So smoke 'em if you got 'em

Cause it's going down

All I ever wanted was you

Let's take a drink of heaven

This can turn around

 

Let's raise a glass

Or two

To all the things I've lost on you

Ho, oh

Tell me are they lost on you?

Ooh, oh

Just that you could cut me loose

Ho, oh

After everything I've lost on you

Is that lost on you?

Hoooooh

Ooh, oh

Hoooooh

Is that lost on you?

Hoooooh

Ooh, oh

Baby, is that lost on you?

Is that lost on you?

 

Let's raise a glass

Or two

To all the things I've lost on you

Ho, oh

Tell me are they lost on you

Ooh, oh

Just that you could cut me loose

Ho, oh

After everything I've lost on you

Is that lost on you?

Is that lost on you?

 

ال‌پی ـ به باد رفته بر سر تو ـ 2016

 

زمانی که سنت بالاتر برود، از زیبایی بیفتی، عاقل‌تر شوی

آیا به یاد خواهی آورد

آن خطراتی را که اهلش بودیم؟

چون زغال سوزان در کار عشق و نازک‌دلی بودیم

تسلیم‌ناپذیری را مشتاق بودیم

آن سالیان دور

 

درک هم خواهی کرد؟

 

پس اگر چیزی به یادت آمد در ذهنت بسوزانش

چرا که این نیز بگذرد

هر انچه از دنیا می‌خواستم تو بودی

هرگز دستم به بهشت نخواهد رسید

چرا که راهش را نمی‌دانم

 

بیا یکی دو جامی بالا ببریم

به یاد تمام آنچه بر سرت به باد دادم

بگو آیا به باد رفت؟

چه آسان مرا از خودت راندی

با وجود تمام آنچه بر سر تو به باد دادم

آیا تمامش به باد رفت؟

به باد رفت؟

جانم، بر سرت به باد رفت؟

به باد رفت؟

 

فقط کاش حکمت این شر بر من مشخص می‌شد

رنج حاصل از این انتظارات بر ذهنت می‌نشست

انگار که اتفاقی نیفتاده باشد مرا در بر می‌گرفتی

می‌گفتی تا همیشه عشقت بر بیزاری پیشی گرفته و

هنوز از آن منی

 

پس اگر چیزی به یادت آمد در ذهنت بسوزانش

چرا که این نیز بگذرد

تمام آنچه می‌خواستم تو بودی

بیا جامی از بهشت فراموشی بنوشیم

این نیز بگذرد

 

...

 

 

دانلود این موسیقی

 

*******

 

/ 0 نظر / 100 بازدید