آرزوها

سر کار رفتن و سر کار بودن چه فرقی با هم داره؟ وقتی نمی دونی شغلی که داری واقعا راضیت می کنه یا نه  اصلا انجام دادنش بهت می چسبه؟

کاش دنیا اینقدر سخت نبود! یادمه وقتی دبستان می رفتم با خودم می گفتم: هی تو! تو وقتی بزرگ شدی میشی یکی مثل ماری کوری. یعنی باید بشی. چون آینده مال توئه و اصلا کی جرات داره جلوت رو بگیره!خیال باطل

حالا آینده است. و من می فهمم که کی جرات نداره جلوت رو بگیره؟!خنثی

کاش یه روزی برسه که آرزوی بچه ها به آه و افسوس بزرگسالی بدل نشه.بعضی روزها به مرگ فکر می کنم. و اینکه این همه دویدن برای پول واقعا لازمه؟ وقتی مردی فرقی نداره شاهی یا بی چیز. با اینهمه انگار دویدن بیش از حد برای نان یک قانون شده.

کاش دیدها کمی شفافتر می شد.لبخند

/ 1 نظر / 63 بازدید
شیرین

ایرانی, هم میهن ایا در مورد جنبش تجزیه طلبانه پانترک چیزی میدونی؟ ایا در مورد نفوذ پانترکها در بدنه اقتصادی و سیاسی و خطرناکتر از همه فرهنگی جامعه ایران میدونی؟ ایا از حمایتهای میلیاردی ترکیه و جمهوری اذربایجان از گروههای تجزیه طلب پانترک چیزی شنیدی؟ ایا از گسترش روزافزون فعالیتهای پانترکها در ایران باخبر شدی؟ هم میهن ایران امروز به بیداری و هوشیاری تو و من نیاز داره امروز که از هر طرف مورد هجوم واقع شده,چنگیز پرستها برای نابودیش برنامه و پول زیادی دارن امروز ایران به تو نیاز داره فردا خیلی دیره