خانه تکانی

این رسم خانه تکانی عید نوروز بدچیزی هم نیست. گاها دیده شده که افراد طی این مراسم عرفانی و معنوی کمر دوتا کن لابلای دفتر و کتاب ها و زلم زیمبوها و پاکت های خالی چیپس و پفک و تیتاب فرو شده در کمد ووپی (ره) شان، اسکناس هم یافته اند!

« ستاد حمایت از امور آلرژی زا ولی ضروری باستانی »

 

 

« حال و روز اینجانب قبل و پس از انجام فریضة خانه تکانی »

 

 

پ.ن:

آگاهی رسانی: آیا می دانستید خانه تکانی در گذشته به مناسبت عید مهرگان نیز انجام میشده؟ آیا براستی می دانستید؟! متفکر

 

/ 1 نظر / 63 بازدید
زگیل خان

گرچه هر سال دو بار در حوالی ما خونه تکانی میشه، اما در نهایت تعجب، باید اعلام کنم که در خانه تکانی امسال، در بین وسایل شخصی، چند شی پیدا کردیم متعلق به 17-18 سال پیش. یعنی ایمان آوردیم به آثار باستانی.