از آنچه بر ما می‌گذرد

جانوران عجیبی هستیم. یک مدتی هست که ثابتم شده که حتی اگر از در و دیوار هم ببارد، باز ککمان نمی‌گزد؛ یا دو دستی کلاه‌هایمان را چسبیده‌ایم، یا چهار دستی میله‌های اطرافمان را.

 

 

******************

 

AaRON (Artificial Animals Riding On Neverland) – U-turn(Lili) – 2007

 

Lili, take another walk out of your fake world
Please put all the drugs out of your hand
You'll see that you can breathe without no back-up
So much stuff you got to understand

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

Lili, you know there's still a place for people like us
The same blood runs in every hand
You see it’s not the wings that makes the angel
Just have to move the bats out of your head

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

Lili, easy as a kiss we'll find an answer
Put all your fears back in the shade
Don't become a ghost without no color
Cause you're the best paint life ever made

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

 

آرن(حیوانات بدلی تازنده در سرزمین کمال) ـ دوربرگردان(لی‌لی) ـ 2007

 

لی‌لی، از این دنیای تقلبی قدم به بیرون بگذار

لطفی کن و از این خواب‌کننده‌‌ها دست بکش

آنوقت است که می‌بینی بدون کمکشان هم می‌شود نفس کشید

هنوز خیلی‌چیزها هست که باید زندگیشان کنی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

لی‌لی، برای آدم‌های مثل ما هنوز جایی در این دنیا هست

بالاخره خون خون را که می‌کشد و

حتما نباید بال داشت که فرشته بود

کافیست افکار ناامیدکننده را از سرت بیرون کنی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

لی‌لی، پاسخ را به آسانی یک بوسه خواهیم یافت

ترس‌‌هایت را به تاریکی‌‌ها و سایه‌ها بسپار

اجازه نده به شبحی بی‌رنگ بدل شوی

چراکه تو زیباترین رنگ ساخته‌ی دست طبیعتی

 

در هر قدم این مسیر

در هر شهری با هر خطی هم که باشد

من راهبرت خواهم بود

در هر کوی و معرکه‌ای

حتی در ناشناخته‌ترین مکان‌‌ها

من راهبرت خواهم بود

 

دانلود این ترانه

 

******************

/ 1 نظر / 47 بازدید
زگیل خان

اگه جانوران عجیبی نبودیم، فکر میکنی میتونستیم چهار هزارو اندی یا بروایتی هفت هزار و اندی سال دوام بیاریم؟