همه‌ی ترس‌های زمین 2

یک خوبی قدیم‌ترها این بود که بعضی تجربه‌ها خیلی می‌چسبید. گذشتن از یک کوچه‌ی تاریک با خانه‌های متروک و وحشت از اشباح پنهان شده درون خرابه‌ها. گذراندن شب در قبرستان و چشم گرداندن به دنبال ارواح سرگردان. راه رفتن در تاریکی خانه‌های درندشت و ترس ظاهر شدن ناگهانی یک جن با دستان گرد که بر سقف راه می‌رود یا گوشه‌ای نشسته و دارد نان مانده گاز می‌زند. حمام در نیمه شب و رفتن برق. ...

 

الان حتی فیلم‌های ژانر وحشت هم برایمان کمدی‌ست. الان دیگر فهمیده‌ایم از همنوعان خودمان باید خیلی بیشتر می‌ترسیدیم.

 

 

××××××××××

 

ترانه‌ای برای جوانی‌های از دست‌رفته‌مان:

 

Milky chance – stolen dance – 2013

 

I want you by my side

So that I never feel alone again

They've always been so kind

But now they've brought you away from here

I hope they didn't get your mind

Your heart is too strong anyway

We need to fetch back the time

They have stolen from us

 

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

Shouldn't talk about it

 

Coldest winter for me

No sun is shining anymore

The only thing I feel is pain

Caused by absence of you

Suspense is controlling my mind

I cannot find the way out of here

I want you by my side

So that I never feel alone again

 

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

And I want you

We can bring it on the floor

You've never danced like this before

But we don't talk about it

Dancin' on

Doin' the boogie all night long

Stoned in paradise

Shouldn't talk about it

Shouldn't talk about it

 ...

 

میلکی چنس – رقص دزدیده شده - 2013

 

تو را در کنارم می‌خواهم

که اگر کنارم باشی دیگر اینقدر احساس تنهایی نمی‌کنم

آنها که همیشه با ما مهربان بودند

حالا تو را از من دور کرده‌اند

امیدوارم نظرت را نسبت به من عوض نکرده باشند

ولی در هر حال می‌دانم قلبت آنقدرها که باید مقاوم و توانا ست

باید این فاصله‌ی زمانی را که

آنها از ما دزدیده‌اند، به نحوی از بین ببریم

 

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

 

سردترین زمستان‌هاست

دیگر خورشیدی نیست که بتابد

تنها چیزی که حس می‌کنم

درد دوری توست

ذهنم معلق و پا در هواست و

درمانی برایش پیدا نمی‌کنم

تو را در کنارم می‌خواهم

که اگر کنارم باشی دیگر اینقدر احساس تنهایی نمی‌کنم

 

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

تو را در کنارم می‌خواهم

می‌توانیم در سکوی رقص به هم بپیوندیم

با رقصی که پیش از این کسی هرگز از ما ندیده است

و ما زمان را با حرف زدن هدر نخواهیم داد

می‌رقصیم و می‌رقصیم

تمام شب را بر زمین پای می‌کوبیم

در بهشتی مسکون در لحظه

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

نه، نباید وقت را به گفتگو تلف کنیم

...

دانلود این ترانه

 

دانلود همین ترانه در ورژنی اندک متفاوت در موسیقی و نه در وکال (این ورژن را من بیشتر می‌پسندم)

××××××××××

/ 0 نظر / 15 بازدید